เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 เราได้มีโอกาสต้อนรับทีมผู้บริหาร จากบริษัท ฟินิคซพัลพ์แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ
SCG Paper Group ได้เยี่ยมชมบริษัทฯ และสถานที่จัดเก็บสินค้า ในโอกาสนี้ทางบริษัทฯ ได้แนะนำทีมงานของเราและความพร้อม
ในการให้บริการเชิงเทคนิค การควบคุมคุณภาพ และความพร้อมในการจัดส่งสินค้าที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย

 
         
         
           
  Products   Related Links Contact Information  
  Performance Adhesives Solution
Adhesives Applicator Unit Solution
BEARDOW ADAMS TM Service Solution
 
  Packaging Labeling
BAMFutura TM About us
 
  Bookbinding
Product Assembly  
 
  Non-wovens Converting      
   
     
  Sanna Sertrade Co., Ltd. © 2012 | Site By SelectionTools Click