10-12 สิงหาคม 2556 บริษัท ซันนา เซอเทรด จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท Graco Brand InvisiPac ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย ระบบฉีดกาวร้อนเทคโนโลยีใหม่ Tankless ซึ่งจะไม่มีการกักเก็บกาวในอ่างกาวร้อน โดยได้มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ Graco USA ได้เข้ามาให้การอบรมกับทีมงานของเราในการใช้งานและการซ่อมบำรุงเพื่อความมั่นใจในการบริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี  
           
  Products   Related Links Contact Information  
  Performance Adhesives Solution
Adhesives Applicator Unit Solution
BEARDOW ADAMS TM Service Solution
 
  Packaging Labeling
BAMFutura TM About us
 
  Bookbinding
Product Assembly  
 
  Non-wovens Converting      
   
     
  Sanna Sertrade Co., Ltd. © 2012 | Site By SelectionTools Click